strecklinje
Hej och välkommen!
Nu kan du träna enklare matte med mej.
   Åtta olika övningar i Clownen Click kan du göra här på internet. [Startar inte övningarna behöver du installera Shockwave i din dator.] Snart kan du kör hela Clownen Clickpaketet här.

strecklinjestrecklinje
Ladda ner Clownen Click gratis!
Nu kan du ladda ner Clownen Click: Clownen_Click.zip.
   Du startar med filen clownen_click.exe eller bara clownen_click beroende på hur din dator är inställd.
   Clownen Click kan köras i Mac- och PC-miljö.

Lycka till!
Clownen Click

strecklinjestrecklinje

>>> Jag vill öva med Clownen!!

strecklinjestrecklinje
Kontakt
wprod@winzell.se
tfn 0690 501 05

M U L T I P L I K A T I O N
strecklinjestrecklinje
Som gymnasielärare i matematik ser jag att de flesta eleverna saknar erfarenhet av det enkla och effektiva verktyg som multiplikationstabellerna utgör i den matematiska vardagen.

Därför kan du träna multiplikationstabellen här nedan eller i två andra varianter (kräver Shockwave):

-- multiplikation
-- multiplikationsMemory

Multiplikationstabeller
x
=

x
=

x
=

x
=

x
=

x
=

x
=

x
=1 --- Klicka på de olika symbolerna för att öva matte med Clownen Click.
2 --- De övningar du inte kan göra på nätet ännu är markerade med en vit ruta.